Хроника
БК «Барнаул»

Прогресс Арсения Семёнова

В последних 6 играх Арсений в среднем набирал 5.8 очков за 12 минут на паркете.